НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Добре дошли в уеб-сайта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на 
басейновото управление се основава на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г
 
Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ призовава гражданите и юридическите лица да използват електронна поща при кореспонденция с дирекцията на следния емейл: bd_plovdiv@earbd.bg или
Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление
Басейнова дирекция ИБР  е с нов емейл: bd_plovdiv@earbd.bg
 
КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район“ обявява за консултации с обществеността и заинтересованите страни за срок от два месеца проект на Карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление на водите. Проектът на карти е публикуван на 25 февруари 2022 г. тук, , а информация за провеждането на консултациите можете да намерите тук.

 

НОВИНИвиж всички »

Младежки воден парламент провежда десетото си еко училище в Плевен

05.08.2022 г.

Събитието се организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, община Долна Митрополия и четирите басейнови дирекции.
Ученици от 10 еко клуба, част от Младежки воден парламент, се събират в Плевен, за да проведат десетото лятно екологично училище. Темата на юбилейното издание е ,,Вдъхновение от р. Дунав“ и ще се проведе в периода 08 - 12 август.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив спира процедурите за сондаж № 8 на находище „Павел баня“

04.08.2022 г.
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) издаде 3 бр. решения за спиране на открити производства по издаване на нови и изменение на действащи разрешителни за водовземане от минерална вода от сондаж № 8, част от находище „Павел баня“, представляващо изключителна държавна собственост.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив извърши допълнителни проверки по сигналите за умряла риба в яз. Студен кладенец

12.07.2022 г.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани, неправителствени организации и институции за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир Студен кладенец и по течението на р. Върбица Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) извърши две допълнителни проверки.
повече»

АКТУАЛНОвиж всички »

Лихви за забава върху такси

13.12.2021 г.
  Съгласно чл. 195в от Закона за водите невнесените в срок такси по закона се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. повече»

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

03.12.2021 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
повече»

Консултации по проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.

17.03.2021 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД


На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
повече»