НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Публични покани

Публична покана с предмет:

19.08.2015 г.
Изработване и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали с цел осигуряване публичност по проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район”, FISHFARMING, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009г. – 2014г., включително разработване на дизайнерски решения, всички необходими дейности за предпечатна подготовка и последващо изготвяне
повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Доставка на два броя нови леки автомобили за нуждите на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив. повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - №22. Девин – област Смолян, община Девин, гр.Девин по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост – № 96. Чирпан, област Стара Загора, община Чирпан, гр.Чирпан, по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост – № 91. Харманли, област Хасково, община Харманли, гр.Харманли, по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - №12. Брацигово – област Пазарджик, община Брацигово, гр.Брацигово по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите повече»

Публична покана с предмет:

15.01.2015 г.
Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - № 84. Старозагорски минерални бани - област Стара Загора, община Стара Загора, с. Старозагорски бани по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите повече»