НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ВОДАТА - 22 МАРТ 2018 ГОДИНА

ТЕМА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРАЗНИК ЗА 2018 ГОДИНА - "ПРИРОДАТА ЗА ВОДАТА"

МОТО НА КАМПАНИЯТА: „ОТГОВОРЪТ Е В ПРИРОДАТА?“


 
Темата за Световния ден на водата за 2018 г. е „Природата за водата“. Тя е насочена към това как можем да използваме природата, за да се справим с предизвикателствата на водата от 21-ви век.

Екологичните щети, наред с климатичните изменения, водят до възникването на криза на водните ресурси, на която сме свидетели на различни места по света. Проблемите с наводненията, засушаването и замърсяването на водата се задълбочават вследствие на  влошеното състояние на растителността, почвата, реките и езерата.
                                                         
Пренебрегвайки състоянието на нашите екосистеми, за всички нас става все по-трудно да имаме водата, от която се нуждаем, за да оцелеем и да се развиваме.
 
Екологосъобразните решения имат потенциала да решат много от водните предизвикателства. Необходимо е да използваме много повече „зелена“ инфраструктура и да я хармонизираме със „сивата“ инфраструктура в случаите, когато това е възможно. Решения като например създаването на нови гори, възстановаването на връзката между реките и заливаемите земи, възстановяването на влажните зони, ще балансират водния цикъл  и ще подобрят здравето на хората и възможностите за тяхната прехрана.

МОСВ и басейновите дирекции водят последователна политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните  с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на целите за добро състояние са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. В действащите планове за периода 2016-2021 е оценено, че за 46% от повърхностните водни тела са постигнати целите за добро екологично състояние, а по отношение на тяхното химично състояние – за 34% от тях. 

С мерките в плановете се предвижда в края на 2021 г. да се постигнат целите за добро състояние на повърхностните води – между 72% и 95% в различните райони за басейново управление. Програмата от мерки в ПУРБ са насочени към намаляване или прекратяване на въздействието на човешката дейност върху водите и свързаните с тях екосистеми.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е основният финансов инструмент за реализирането на  политиките на МОСВ в сектор „Води“ – в него е съсредоточен и най-значителният ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. Средствата са предвидени за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа за намаляване на течовете и загубите на вода.


 
Материали за изтегляне:
Брошура на български език
ИНИЦИАТИВИ ЗА ДЕНЯ НА ВОДАТА 2018:
 

ОБЩОГРАДСКИ ПРАЗНИК - 22 МАРТ 2018

Откриване на празника от БДИБР Произведенията на талантливите ученици
Произведенията на талантливите ученици Още красиви макети
С Капчо и Капчица Химични опити с вода
Музикално-танцова програма Още танци


Над  500 деца от 16 пловдивски училища отпразнуваха по традиция Световния ден на водата – 22 март. Организатори на хепънинга бяха Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, община Пловдив, „ВиК“ ЕООД и РИОСВ – Пловдив. Техни представители поздравиха младите природолюбители, събрани в спортната зала на СУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Акцентът на Световния ден на водата през 2018 г. е „Природата за водата“, насочен към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през ХХІ век.  Младежките музикално-танцови изпълнения изпъстриха веселия празник. Облечени като водни капчици деца бяха талисманите на тържеството – всеки от участниците си направи снимка с тях.

Учениците с ентусиазъм демонстрираха свои творби, изработени специално за празника. На обособени за целта места, всяко училище изложи картините, моделите, плакатите и скулптурите на своите талантливи ученици. Макети с планини, реки, морета и фонтани с течаща вода можеха да се видят сред сръчно осъществените идеи. Произведенията съдържаха съвети и примери за екологосъобразни решения на водните проблеми.  Особено впечатление направиха моделите на кръговрата на водата и екологичните идеи на младежите за пречистване и устойчиво използване на водата. Пречиствателни станции, собственоръчно изработена „Червена книга“, модел на мечтаната река Марица, изработен от рециклирани материали бяха сред запомнящите се експонати.


 

ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „МАГИЯТА НА ВОДАТА“ - 27 МАРТ 2018 Г

 
   
   
   
   
Магията на водата“ – това беше темата, по която на 27 март петокласниците от иновативната паралелка в СУ „Св. Патриарх Евтимий“ изнесоха открит урок по случай Световния ден на водата. Те членуват в клуб „Млад еколог“ към училището, който е един от най-активните клубове на Младежкия воден парламент. За участието на учениците в кампанията  „Отговорът е в природата“ за Деня на водата 2018 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ им връчи грамоти. Събитието се проведе в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивския университет.

Децата се готвиха за представянето си месеци наред и  постигнаха впечатляващ ефект върху аудиторията. Те демонстрираха познанията си за водата от гледна точка на различни аспекти на науката и изкуството. От своя страна учителите, родителите и гостите влязоха в ролята на ученици.
Петокласниците демонстрираха ролята на водата в живота на хората, като проследиха ролята на водата от древността до наши дни. Те представиха магията на водата в древния свят, като обясниха принципа на египетската напоителна система. Децата разказаха и за магията на водата в българските древни ритуали. Водата лекува, помни, сбъдва желания и тези убеждения са станали част от обичаите с „мълчана вода“, които все още изпълняваме по Гергьовден и Еньовден.

Учениците показаха три различни техники за рисуване с вода. Най-впечатляваща беше техниката „Ебру“, представляваща рисуване върху водна повърхност и впоследствие прехвърляне на изображението на хартия, плат или друга основа. Атракцията на представянето им беше изпълнението на музикална пиеса с почукване върху пълни с вода чаши. Децата показаха и атрактивни опити за получаване на сладка вода от солен разтвор, демонстрация на природен филтър и очистване на оцветена вода с активен въглен.
 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА В СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГРАД СВИЛЕНГРАД

              


Учениците от СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград отпразнува Световния ден на водата
 
  Световният ден на водата бе отбелязан и от учениците от X „в“ клас с профил  „Природни науки”. Те представиха интересни факти за водата, причините за замърсяването й, методите за пречистването й, както и съвети за нейното пестене.

  Представените презентации и постери посочиха значението на водата като природен ресурс, кръговрата, както и ефективните начини за възобновяване на баланса на водния цикъл. Дискутирана бе взаимовръзката между човека и природата и как човешките дейности и намеса не само заплашват съществуването и устойчивото развитие на речните екосистеми, но също така пряко променят условията за живот и засягат препитанието на хората, населяващи прилежащите на реките райони.

 Ученикът от VIIа клас Атанас Иванов представи своята приказка за капчицата, озаглавена „Пътешествието на една капчица“, която публикуваме по-долу.
 
 Десетокласниците бяха подготвили и демонстрираха любопитни експерименти с вода.


 
Пътешествието на една капка
(приказка)
 
Автор: Атанас Иванов, 7“а“ клас
 
            В деня, в който капчицата се роди, имаше страшна буря. Първото нещо, което видя, бяха сиви, огромни облаци, раздиряни от светкавици. Тя полетя стремглаво надолу заедно с много други капки.

          - Къде отиваме? – питаха се изплашени капките.

          След дълъг полет капчицата цопна в една локва. Беше толкова уморена от полета надолу, че изведнъж заспа. Когато се събуди и се озърна наоколо, видя, че всичко около нея беше побеляло. Беше зима. А локвата, в която се намираше, беше замръзнала. Тогава капката осъзна, че е в плен на леда и не може да помръдне. Разбра единствено, че се намира на билото на висока планина. В този момент парчето лед се отчупи и полетя устремно надолу. След дълго падане ледът цопна в една река и се понесе по течението. Скоро капчицата се раздвижи и се изплъзна от ледения затвор, носейки се по водата. Докато плуваше, се запозна и сприятели с други капки като нея. От тях разбра, че реката води до страхотно място, наречено „море“.

          - А какво има след морето? – запита ги капчицата. Те й отговориха, че съществува и друго място – рай за капките, по-голямо и от най-голямото море – океана. От този ден нататък капката постоянно мечтаеше за океана.

          След дълъг път тя стигна морето, а след него и океана. Дълго време капката се радваше на живот, пълен със забавления и красиви подводни гледки. Един ден тя достигна до топъл, пясъчен бряг. Усети по тялото си парещите лъчи на слънцето и се почувства по-лека. Неочаквано полетя нагоре, нагоре... Видя необятна синева и бели, пухкави облаци. Капката разбра, че се устремява към поредното си приключение.
 

 
-