НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

21-22 март 2011

Информация за Международната конференция "Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа"

 

 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив съвместно с Министерство на околната среда и водите, френската Агенция по водите 
«Артоа-Пикарди», Мрежата на басейновите организации от централна и източна Европа (CEENBO) и Международния офис по водите, Франция организира международна конференция, посветена на Световния ден на водата - 22 март и 10-годишнината на Рамковата директива по водите на тема: „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”. 
Конференцията ще с
е проведе на 21, 22 и 23 март 2011 г. в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”, ул..  „Златю Бояджиев” № 2.
Целта на форума е обмяна на опит и добри практики в интегрираното управлението на водите, прилагането на успешни мерки и практики за подобряване състоянието им, проблеми и предизвикателства пред управлението на водите в усл
овията на изменение на климата, добри примери за сътрудничество между органите за речно басейново управление и международно сътрудничество, както и дискусия за важните теми, свързани с водите в региона и в световен мащаб. Конференцията е първа среща в Европа в процеса на подготовка на Световния форум за водата Марсилия 2012, Франция.
   

Документи за изтегляне:

Контакти

 
 
Местоположение на провеждане на конференцията и телефони за връзка
  
 
Мястото на събитието е обозначено със зелен маркер!  
Нвотел Пловдив, ул. Златю Бояджиев, Пловдив, България
 
Връзка с организаторите:
Мария Бабукчиева Връзка с НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ

Рецепция:
+359.32.934444
Отдел Резервации:
+359.32.934136
+359.32.934252
+359.32.934163