НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ 2018 ГОДИНАТЕМА НА КАМПАНИЯТА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА ЗА 2018 ГОДИНА:
"СВЯТ БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ПЛАСТМАСИ"


От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.

В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.
  • Стратегическият  подход за ограничаване на замърсяването с пластмаси ще доведе до:
  • Подкрепа за приемането на глобална рамка за регулиране на замърсяването с пластмаси
  • Повишаване на знанията и мобилизиране на гражданите по целия свят да настояват за  действия от страна от правителствата и корпорациите за контрол и намаляване на замърсяването с пластмаси
  • Информиране и активизиране, за да поемат гражданите лична отговорност и активно да участват в инициативите за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на пластмасовите отпадъци
  • Съвместна работа с университети, учители и ученици за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците от пластмаса
  • Съвместна работа с други организации и комуникационни мрежи, което да превърне кампанията за Деня на Земята 2018 в платформа за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасови отпадъци, като се разработят общи подходи за прилагане и се изградят партньорства
  • Насърчаване на работата на общностите и местните власти за справяне с проблема от замърсяването с пластмаси
  • Възможности за журналистите по целия свят да проследяват развитието на проблема и намирането на решения.      
Кампанията за Деня на земята 2018 и информационната й мрежа ще бъдат платформа, използвана като двигател в навечерието на предстоящата 50-годишнина на Деня на земята през 2020 г. Тя ще информира за проблема, ще работи с ключови личности и организации, за да се изгради свят на високо образовани потребители от всички възрасти, които добре разбират екологичните, климатичните и здравни последици от използването на пластмасите.

Ще бъдат ангажирани и активизирани глобалните мрежи от неправителствени, местни и младежки организации, учебни центрове, кметове, духовни лидери, художници и спортисти, ученици и учители от началното и средното образование.

Ще бъдат организирани събития на всички континенти по света за изграждане на самосъзнание, което активизира гражданите да се присъединят към кампаниите за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасовите отпадъци и за опазване на околната среда.

Така ще се използва силата на инициативата за Деня на земята, за да се повдигне въпроса за замърсяването с пластмаси в глобалния дневен ред, и за вдъхновяване и реализиране на ефективни действия за намаляване и контролиране на замърсяването с пластмасови отпадъци.
 ИНИЦИАТИВИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА 2018:

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА С УЧЕНИЦИ - 20 АПРИЛ 2018

 

Ентусиазирани петокласници, членове на Младежкия воден парламент, отбелязаха днес Световния ден на земята в Цар-Симеоновата градина в Пловдив. Мероприятието се организира от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и затвърждава традицията на институцията за ежегодно отбелязване на екологичния празник. То цели стимулиране на екологичното мислене и възпитание на подрастващите.
 
Учениците се запознаха с темата на екопразника за 2018 г., която е "Свят без замърсяване с пластмаси" и с интерес участваха в беседа на тема „Озеленяване на градските площи и опазването им от замърсяване с пластмаси и други отпадъци“. Заедно със специалист по озеленяване, отговарящ за поддържането на градините и парковете в Пловдив младежите се разходиха из емблематичната „Цар Симеонова градина“, обявена за паметник на парковото изкуство. Те обърнаха внимание на растителните видове – цветя, треви, храсти и дървета, които се отглеждат и получиха ценни съвети как да не замърсяват кътчетата на красивия си град.
 
Експертите от БДИБР предоставиха специално разработени информационни материали с факти за използването на пластмаси и войната, която Европа е обявила на пластмасовите отпадъци. Те акцентираха върху замърсяването на водните обекти с пластмаси.

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Експерт на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ взе участие в тържественото честване на Световния ден на земята – 22 март, организиран от Аграрния университет в Пловдив.
 
Темата на мероприятието, в което се включиха водещи специалисти, студенти и ученици от Пловдив, беше "Стоп на замърсяването с пластмаса". Празникът беше отбелязан с интересни лекции, викторина и презентации. Овации предизвика саморъчно изработената от ученици машина за рециклиране на пластмасови бутилки и други иновативни проекти.