НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Басейнова дирекция опровергава твърденията в статия на plovdiv24.bg

17.06.2022 г.
Във връзка с публикувана статия на 16.06.2022 г. от електронното издание plovdiv24.bg със заглавие „Пловдив пропищя от шефа на Басейнова дирекция“ желаем да изразим категоричното си несъгласие с така изразените твърдения.
повече»

Постъпили сигнали за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир „Студен кладенец“

06.06.2022 г.
Във връзка с редица постъпили сигнали за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир „Студен кладенец“ бяха извършени пет проверки от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), съвместно с представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите - Хасково, Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Хасково и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Кърджали, на 20.05.2022г, 23.05.2022г, 26.05.2022г., 30.05.2022г. и 05.06.2022 г. Обследва се част от коритото на р. Перперек, ляв приток на р. Арда, при вливането й в язовира (устие), както и на участъци от бреговата ивица на язовир „Студен кладенец”, в опашката и в средата на язовира.
повече»

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

01.06.2022 г.
ПРОГРАМА “ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
(МЛАДЕЖИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА)

 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната.
повече»

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ

05.04.2022 г.

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2022
22 АПРИЛ

 
Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“.

Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на Световния ден на водата

23.03.2022 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на  Световния ден на водата, който се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив. Организатори са Община Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на  Световния ден на водата, който се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив. Организатори са Община Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

повече»

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

21.03.2022 г.
Министерството на здравеопазването обявява
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”
 
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
повече»

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

15.03.2022 г.
 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО
 
Какво е световен ден на водата?

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.
повече»

Прессъобщение за Белащица

24.02.2022 г.
Важно!!!
БД „Източнобеломорски район“ може да се произнесе за кариерите над Белащица едва след учредяването на санитарно-охранителната зона.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив, няма да се произнесе по процедурите на „Европейски пътища“ АД и "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД преди  учредяване на санитарно-охранителна зона около питейните водоизточници в Белащица.
повече»

Възможно е забавяне в обработката на документите

11.02.2022 г.
Важно!!!
Поради ограниченият човешки ресурс и значителния брой отсъстващи служители, вследствие на разпространението на новия Омикрон вариант на COVID-19 вируса, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив (БД ИБР) Ви информира, че е възможно забавяне при обработката на документи, изготвянето на становища и провеждането на процедури по разрешителен режим.
повече»

Георги Велев встъпва в длъжност директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

28.01.2022 г.
Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов определи Георги Велев за директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив.

Георги Велев встъпва в длъжност днес със заявката „институцията да стане прозрачна и отворена за медиите и обществеността, никой инвеститор да не получава различно отношение от останалите, а водоползвателите да бъдат спокойни, че ако се съобразяват с изискванията на закона, ще могат да извършват дейността си без излишна бюрократична тежест“.
повече»

Срокът за подаване на декларации е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2022 година

04.01.2022 г.
Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31 януари 2022 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2021 г. повече»

РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора с участието на БД "Източнобеломорски район"

26.11.2021 г.
На 24.11.2021 г., експерти от РИОСВ-Стара Загора, БДИБР и РЛ – Стара Загора към ИАОС извършиха извънредна проверка на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлина енергия използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции“ на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора. Тя се осъществи в присъствието на инж. Петър Димитров, зам.-министър на околната среда и водите и екип от МОСВ.

  повече»

МОСВ представи в Пловдив проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

15.11.2021 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представи днес в Пловдив дейностите по актуализиране на Плановете за управление на речните басейни. Екип от Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценка на въздействието на различни фактори, както и набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г. 
повече»

МОСВ И ПАРТНЬОРИ ОТ БАСЕЙНОВАТА ДИРЕКЦИЯ В ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯТ ТРЕТИ ЦИКЪЛ НА ПУРБ

12.11.2021 г.
Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те ще се провеждат на територията на четирите басейнови дирекции в страната, като тази в Пловдив ще е на 15 ноември 2021 г. от 11.00 часа в Конферентна зала на Хотел Алианс, бул. „Васил Априлов“ №7.
повече»

Консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район

15.10.2021 г.
Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ публикува за консултация с обществеността Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район за басейново управление.
Консултацията ще се проведе в период от шест месеца - от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г. повече»