НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

„Остани жив! Пази живота!“

15.09.2023 г.
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider74/default-document-library/22-bulgarski-02.jpg?sfvrsn=231572ef_0 „Остани жив! Пази живота!“ (“Stay alive and save lives”)
20 септември - Ден без загинали на пътя
 
 
За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември 2023 г. Събитието е с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“) и се провежда под патронажа на Министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.
повече»

Отбелязваме Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември (ЕСМ‘23)

12.09.2023 г.
 
Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност.

От 2002 г. насам, Европейска седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и устойчивия градски транспорт. Кампанията дава възможност на хората да изследват ролята на улиците в града и да експериментират с разнообразни практични решения за придвижването в населените места, с които да адресират градски предизвикателства като замърсяването на въздуха.
повече»

БДИБР ще образува административнонаказателно производство след проверката за измряла риба в река Черна

25.08.2023 г.
След подаден сигнал за измряла риба в р. Черна на 20.08.2023 г. експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ - Смолян извършиха съвместна проверка. Взети са седем проби от повърхностни води от р. Черна от Регионална лаборатория - Смолян.

В хода на проверката има установен източник на замърсяване - заустване на отпадъчни води  от градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян, като са взети проби от р. Черна преди и след заустването на отпадъчните води.
повече»

Готови са анализите на водните проби, взети по време аварийното заустване на отпадъчни води в река Девинска

15.08.2023 г.
Готови са анализите на водните проби, взети на 4 август, когато експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха сигнал за умряла риба и запенване на река Девинска в района на „Девин“ ЕАД. Поради подмяна на помпи беше допуснато нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Девинска без необходимото разрешително по Закона за водите.
повече»

БДИБР проверява сигнал за умряла риба в река Марица край село Брод и Райново, община Димитровград

10.07.2023 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ проверява сигнал за големи количества умряла риба в землището на село Брод и село Райново, община Димитровград. Съвместно с РИОСВ Хасково и РЛ Хасково са извършени пробонабирания от река Марица при местата на предполагаемия източник на замърсяване – Неохим АД. 
повече»

Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти яз.40-те извора

05.06.2023 г.
По случай Световния ден на околната среда 5-ти юни екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти левия бряг на яз. 40-те извора край село Мулдава.

Акцията е част и от кампанията на Министерството на околната среда и водите за справяне с отпадъците в населените места „Да сложим точка на замърсяването“.

повече»

Класирани проекти в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

01.06.2023 г.

Четиридесет и един проекта от цялата страна,са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

 

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.
повече»

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

29.05.2023 г.
Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив провери сигнал за замърсяване на река Мочурица

29.05.2023 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ съвместно с представители на РИОСВ - Бургас и РЛ към ИАОС - Бургас  на 27.05.2023 г. извърши оглед на р. Мочурица. Проверката е по сигнал за измряла риба в участъка от мост при с. Деветак, общ. Карнобат до с. Искра, общ. Карнобат, като не е установен източникът на замърсяване.
повече»

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

21.04.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
В Пловдив представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за периода 2022-2027 г.
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие за района за басейново управление, проведено в Пловдив, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.
повече»

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014

20.04.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
МОСВ и БД „Източнобеломорски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.
 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организират среща с основните заинтересовани страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).  Срещата ще се проведе на 21 април в Пловдив в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на ПУРН.
повече»

Консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

20.04.2023 г.

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).
повече»

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ

12.04.2023 г.

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2023
22 АПРИЛ

 
Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят  обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.
 
повече»

Екоексперти проверяват сигнал за замърсяване на река Сребра край Белозем

08.04.2023 г.
        Екип с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ –Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС проверяват участък на река Сребра в района на село Белозем, общ. Раковски след постъпил сигнал за замърсяването ѝ. Проверката започна сутринта, след като РИОСВ – Пловдив беше информирана от зам.-кмета на община Раковски, че реката е побеляла и има мъртви риби.
повече»