НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Twinnbasin

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, БЪЛГАРИЯ И ВОДНА АГЕНЦИЯ АРТОА – ПИКАРДИ, ФРАНЦИЯ
 
април 2005 – октомври 2007
 
Финансиране    Международната мрежа на басейновите организации
Бенефициенти    Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, България
Beneficiary    Водна агенция Артоа – Пикарди, Франция

Цел:
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район (България) и Водна агенция Артоа – Пикарди (Франция) се съгласиха да стартират развитието на сътрудничество, основано на обмяна на опит в сферата на управлението на водите и по-специално в прилагането на РДВ и нейните икономически елементи.
  
Основни дейности: 
Сътрудничество вкючва експертни посещения от двете страни и също обмяна на експертизи чрез електронна поща и документи.
 
Резултати:
Резултатите са обмяна на опит и достигане на знания от двете страни по прилагане на РДВ (например: сравнение на методи, събирането на данни, резултати и др.)

Постер
 
Басейнова дирекция-Пловдив и Агенцията по водите Артоа-Пикарди-Франция подписаха споразумение за продължаване на сътрудничеството
 


 
Споразумението за сътрудничество между двете инстутуции е за срок от 5 години.
За основа на продължаване на споразумението е меморандума за сътрудничество, подписан през 2006г, като сега са включени нови теми с дългосрочна перспектива. Основните моменти в подписаното споразумение са проучване на възможностите за обмяна на млади професионалисти, изработването на общи документи насочени към други членки на ЕС, страни в предприсъединителен процес и страни-съседи на ЕС.
 
Продължава сътрудничеството между френската Агенцията по водите Артоа-Пикарди и Басейнова дирекция –
Пловдив
 
Продължава сътрудничеството между френската Агенция по водите Артоа-Пикарди и Басейнова дирекция –Пловдив и след приключване на Twinnbasin проекта между двете власти за басейново управление. 

 

Това стана ясно в края на ноември по време на среща в Пловдив на френските експерти Арно Кортюкуаз и Люиг Метерон с експерти от Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив. 
Тема на срещата беше развитието на Програмата от мерки за Плана за управление на водите в съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите.
 
Българските експерти бяха запознати с френския опит, след което на срещата бяха дискутирани проблеми и въпроси във връзка с програмата от мерки на Източнобеломорски район. 
Резултатите от дискусията, подхода на Агенция Артоа-Пикарди и на Басейнова дирекция-Пловдив, бяха представени на експерти от четирите Баейнови дирекции и МОСВ. Обобщената информация има за цел да подпомогне
работещите в тази област експерти от Басейновите дирекции.