Разрешителни

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали за екологично замърсяване на телефони: 

032/621-552
GSM: 0885 166 044


Регистър на сигналите получени на Зелен телефон актуален към 31 май 2017

 

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Регистър на съоръженията

Регистър на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели /чл. 112, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА №1 от 2007 година/
 
2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008     2009     2010-към 02.06.2017
 

Регистър на соръженията на минерални води-изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Плодив