Разрешителни

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Начини на заплащанеIBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Плащане чрез ПОС

 

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

„ТЕВАНИ И КО” ООД,със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив

23.03.2017 г.
                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Днес 20.03.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
 
 
                                                           У В Е Д О М Я В А М:
 
 
„ТЕВАНИ И КО” ООД, ЕИК 160040623, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Иванка Николаева Юнакова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК)
повече»

„ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

25.11.2016 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Днес, 25.11.2016г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

У В Е Д О М Я В А М
 „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, ЕИК 112585468, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Георги Стоименов Банев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт  повече»

Тодорка Черкезова, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
 
У В Е Д О М Я В А М:
 
Тодорка Черкезова, ЕГН ................., с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били ...
повече»

„Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
  
У В Е Д О М Я В А М:
  
Бонка Атанасова Беева и Данаил Здравков Димитров, в качеството им на управители на „Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или....... повече»

„Агроимпакт“ ООД, ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

У В Е Д О М Я В А М:
Бонка Атанасова Беева и Данаил Здравков Димитров, в качеството им на управители на „Агроимпакт“ ООД, ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или ...... повече»

„ГЮР” ООД, ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. „Шипченска епопея” № 31, вх.В, ет.4, ап. 9, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Гюндюз Халит Хамогл

22.07.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Днес, 22.07.2014г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
У В Е Д О М Я В А М:
„ГЮР” ООД, ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100, ​ул. „Шипченска епопея” № 31, вх.В, ет.4, ап. 9, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Гюндюз Халит Хамоглу, както  и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или .........
повече»

„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа

23.04.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 23.04.2014г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
У В Е Д О М Я В А М:
„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа
повече»