Разрешителни

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

„ЕЛИТ ТРАНС 2003” ЕООД, ЕИК 115808152, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ЖР Тракия, бл.214, вх.В, ап.13

03.07.2018 г.
                                                                            

 
У В Е Д О М Я В А М
 
„ЕЛИТ ТРАНС 2003” ЕООД, ЕИК 115808152, със седалище и  адрес на управление гр.Пловдив, ЖР Тракия, бл.214, вх.В, ап.13, представлявано от Кольо Георгиев Запрянов, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по отнемане на  разрешително № 300984/03.08.2005г. повече»

„МЕГАВАТ” ООД, ЕИК 160058735, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Хан Аспарух” № 26, община Асеновград, област Пловдив

04.05.2018 г.
                                          
                                                     
                                                                            У В Е Д О М Я В А М
 
„МЕГАВАТ” ООД, ЕИК 160058735, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Хан Аспарух” № 26, община Асеновград, област Пловдив, представлявано от Сашо Янков Александров, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по изменение на разрешително №1664/30.11.2005г повече»

„ФАМИЛИЯ СТОЙКОВИ” ЕООД, ЕИК 123715242, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, „Изток” № 30, вх. В, ап. 66, община Казанлък, област Стара Загора

12.03.2018 г.
                                     
 
У В Е Д О М Я В А М

 
„ФАМИЛИЯ СТОЙКОВИ” ЕООД, ЕИК 123715242, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, „Изток” № 30, вх. В, ап. 66, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Драгомир Стойков, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по издаване на административния акт/разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (чл.50, ал.7,т.1)/ (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс) повече»

„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик

12.03.2018 г.
                                                               

                                                                         
                                                                                   У В Е Д О М Я В А М:„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Екатерина Георгиева Теофанова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК) повече»

„ВАЛЕОС” ЕООД, ЕИК 200319078, със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Тракия“, бл. 178, вх. Б, ет. 6, ап. 18, община Пловдив, област Пловдив

11.12.2017 г.
                                                                        У В Е Д О М Я В А М:
 
 
„ВАЛЕОС” ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Тракия“, бл. 178, вх. Б, ет. 6, ап. 18, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Валентин Иванов Тенчев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл.15 от АПК) повече»

„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул. ”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик

06.11.2017 г.
                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 06.11.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАТИ 2006” ЕООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.Велинград 4600, ул.”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик
 
У В Е Д О М Я В А М
 
„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул. ”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Екатерина Георгиева Теофанова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по издаване на административния акт/разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл.50, ал.7,т.2)/ (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс) повече»

„ТЕВАНИ И КО” ООД,със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив

23.03.2017 г.
                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Днес 20.03.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
 
 
                                                           У В Е Д О М Я В А М:
 
 
„ТЕВАНИ И КО” ООД, ЕИК 160040623, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Иванка Николаева Юнакова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК)
повече»

„ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

25.11.2016 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Днес, 25.11.2016г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

У В Е Д О М Я В А М
 „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, ЕИК 112585468, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Георги Стоименов Банев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт  повече»

Тодорка Черкезова, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
 
У В Е Д О М Я В А М:
 
Тодорка Черкезова, ЕГН ................., с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били ...
повече»

„Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
  
У В Е Д О М Я В А М:
  
Бонка Атанасова Беева и Данаил Здравков Димитров, в качеството им на управители на „Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или....... повече»

„Агроимпакт“ ООД, ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

У В Е Д О М Я В А М:
Бонка Атанасова Беева и Данаил Здравков Димитров, в качеството им на управители на „Агроимпакт“ ООД, ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молхов“ № 30, обл. Пазарджик, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или ...... повече»

„ГЮР” ООД, ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. „Шипченска епопея” № 31, вх.В, ет.4, ап. 9, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Гюндюз Халит Хамогл

22.07.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Днес, 22.07.2014г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
У В Е Д О М Я В А М:
„ГЮР” ООД, ЕИК 123725674, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100, ​ул. „Шипченска епопея” № 31, вх.В, ет.4, ап. 9, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Гюндюз Халит Хамоглу, както  и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или .........
повече»

„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа

23.04.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 23.04.2014г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
У В Е Д О М Я В А М:
„АЗОР” ООД, ЕИК 833017456, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 6, ап. 2, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Ердинч Ариф Мустафа
повече»