НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg
Добре дошли в уеб-сайта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район"
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на 
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г
 

НОВИНИвиж всички »

Ученици от ПГХТТ– Пловдив проведоха задължителната си годишна учебна практика в БДИБР

03.07.2017 г.
Единадесетокласници от пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника от специалност „Екология и опазване на околната среда“ проведоха задължителната си лятна практика в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
повече»

Честит Световен ден на околната среда 2017 !

05.06.2017 г.
 
Темата тази година е „Свързване на хората с  природата“. За да съхраним природата преди всичко трябва да я обичаме и да осъзнаем, че ние, хората, сме свързани и зависими от нея.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2017 със своите приятели – учениците от клуб „Млад еколог“.
                                             
повече»

Предстои честването на Световния ден на околната среда 2017

01.06.2017 г.
По случай отбелязването на Световния ден  на околната среда 5 юни 2017г.  БДИБР кани всички, влюбени в природата на едно от най-красивите места в Пловдив – Гребната база и бреговете на река Марица.
 
повече»

АКТУАЛНОвиж всички »

Проверен е сигналът за замърсяване на река Тунджа

16.08.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Стара Загора провериха сигнал за умрели крави след водопой от река Тунджа в землището на село Кукорево, община Тунджа. повече»

Нови образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите.

13.06.2017 г.
Със Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите са одобрени нови образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите. повече»

Експертен екип провери сигнал за замърсяване на река Тунджа при Ямбол

03.05.2017 г.
Екип от експерти на Басейнова дирекция ИБР-Пловдив, РИОСВ-Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС-Стара Загора, в присъствието на представители на областна администрация-Ямбол и ВиК ЕООД-Ямбол, извърши проверка на сигнал за замърсяване на река Тунджа при Ямбол.
повече»

ГИС на БД ИБР

   
 

 

  Карти   на   районите   под
  заплаха и районите с риск
          от наводнения 

Оперативна програма

 "Околна среда 2007-2013г."

Проекти

      
BG 02 Интегрирано управление
на морските  и  вътрешни  води

НАЦИОНАЛНA КАМПАНИЯ

    

Съобщения и обявления

Публични регистри

Анкети

Фотогалерия