НАЧАЛО

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Начини на заплащанеIBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Плащане чрез ПОС

 

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg
Добре дошли в уеб-сайта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район"
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на 
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г
 

НОВИНИвиж всички »

С демонстрационно пробовземане и тематична беседа беше отбелязан Световният ден за мониторинг на водата

16.10.2017 г.
Световния ден за мониторинг на водата 2017 г. беше отбелязан от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,  "ВиК" ЕООД – гр. Пловдив, тридесет петокласници от иновативната паралелка на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и техните учителки.
На 16 октомври 2017 те се срещнаха на брега на Марица, където беше изнесена тематична беседа и беше извършено демонстрационно пробовземане и мониторинг на водата от реката.
повече»

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето" 2017-2018

05.10.2017 г.
МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни
болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от
МС на 12.09.2013 г.
 
повече»

Стартираха инициативите по повод Световния ден за мониторинг на водите

05.10.2017 г.
На 4 октомври 2017г. експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) се включиха в открит урок, изнесен  пред учениците  от V „д“ клас  в СУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив.
повече»

АКТУАЛНОвиж всички »

Експерти на БДИБР и РИОСВ – Пловдив провериха депото за утайки в близост до р. Чепеларска

13.10.2017 г.
Експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ – Пловдив провериха сигнала за изземване на инертни материали от р. Чепеларска в близост до депото за утайки и база с трошачно-пресевна инсталация, стопанисвана от „Мостстрой Пловдив Плант“ ЕООД. Извършен е обход по течение на реката от бивше депо за утайки от пречиствателната станция на Пловдив до моста над реката, свързващ селата Ягодово и Катуница. повече»

Заплащане на такси чрез ПОС

02.10.2017 г.
  
Считано от 02.10.2017г. може да внасяте държавни такси по Закона за водите чрез ПОС терминално устройство в Деловодството на  БД ИБР.
гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 2
повече»

Издадена е Заповед №СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. за учредяване на санитарно-охранителна зона

25.08.2017 г.
Издадена е  Заповед №СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. за учредяване на санитарно-охранителна зона около открити водохващания от събирателна деривация „Бистрица” на река Грънчарица и нейните притоци: река Малка река, Везьов дол и Трълско дере в землищата на села Кръстава, село Грашево, село Бозьова и село Цветино, община Велинград, област Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на град Велинград, община Велинград. повече»

ГИС на БД ИБР

   
 

 

  Карти   на   районите   под
  заплаха и районите с риск
          от наводнения 

Оперативна програма

 "Околна среда 2007-2013г."

Национални конкурси


             2017-2018 година

НАЦИОНАЛНA КАМПАНИЯ

    

Съобщения и обявления

Публични регистри

Анкети

Фотогалерия