Полезни връзки

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали за екологично замърсяване на телефони: 

032/621-552
GSM: 0885 166 044


Регистър на сигналите получени на Зелен телефон актуален към 31 май 2017

 

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Полезни връзки

Министерства и институции

* Народно събрание
* Правителство
* Министерство на околната среда и водите
* Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и продоволствието
*
Министерство на здравеопазването
 

* Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен
* Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград
*
Басейнова дирекция Черноморски район - Варна


* Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив
* Регионална инспекция по околна среда и води - Пазарджик
* Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора
*
Регионална инспекция по околна среда и води - Хасково
* Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян


* Национален институт по метеорология и хидрология-София
* Национален институт по метеорология и хидрология - Рег. център-Пловдив
Организации, източници на информация за околната среда

 

Други