НОВИНИ

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

НОВИНИ

Ученици от ПГХТТ– Пловдив проведоха задължителната си годишна учебна практика в БДИБР

03.07.2017 г.
Единадесетокласници от пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника от специалност „Екология и опазване на околната среда“ проведоха задължителната си лятна практика в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
повече»

Честит Световен ден на околната среда 2017 !

05.06.2017 г.
 
Темата тази година е „Свързване на хората с  природата“. За да съхраним природата преди всичко трябва да я обичаме и да осъзнаем, че ние, хората, сме свързани и зависими от нея.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2017 със своите приятели – учениците от клуб „Млад еколог“.
                                             
повече»

Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017 г.
Празникът на Международния ден за биологично разнообразие по темата "Биоразнообразие и устойчив туризъм" е възможност за повишаване на осведомеността за важния принос на устойчивия туризъм както за икономическия растеж, така и за опазването на биологичното разнообразие.
 
повече»

БДИБР инициира посещение на Регионалната лаборатория по околна среда от ученици от Младежкия воден парламент

21.04.2017 г.

 
На 21 април 2017 г. БДИБР заведе дванадесет петокласника, членове на Младежкия воден парламент, както и техните учителки в Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
повече»

БДИБР покани 30 ученици в Природонаучния музей по повод на Деня на Земята

20.04.2017 г.
По повод на Международния ден на Земята на 20 април 2017 г.  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) покани 30 ученика от екоклуб в училище „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив в Регионалния природонаучен музей на града.
повече»

БДИБР извършва допълнителен мониторинг на подземните води в Хасково

14.04.2017 г.
Съгласно Закона за водите Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) разработва Плановете за управление на водите, издава разрешителни за водовземане и ползване на водни обекти и осъществява контрол за изпълнението на условията в издадените разрешителни. 
повече»

Експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включиха в мероприятие за зарибяване на Гребната база в град Пловдив

29.03.2017 г.
Един тон зарибителен материал от азиатски бял толстолоб беше пуснат във водите на Гребната база в града под тепетата. От днес три хиляди рибки повече ще плуват във водите водоема и ще спомагат за пречистване на водите му. Този вид риба се храни с фитопланктона във водата и не позволява влошаване на състоянието й.
  повече»

Над 200 деца участваха в Световния ден на водата в Пловдив 22-3-2017 15:48 | новини, топ новини

23.03.2017 г.

 
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева откри празника в Цар Симеоновата градина по повод днешния Световен ден на водата. Със свои творби и изпълнения в него участваха деца от пловдивски училища.
„Щастлива съм, че заедно отбелязваме празника на водата“, каза зам.-министър Колева. Тя подчерта, че е важна грижата за опазването на водата и разумното използване на ресурса.
повече»

Зам.-министър Ренета Колева ще открие в Пловдив празник за Световния ден на водата

20.03.2017 г.
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева ще открие в Пловдив хепънинг по повод 22 март – Световният ден на водата. Празникът ще е в сряда от 12.30 часа, в Цар-Симеоновата градина. Той е съвместна инициатива на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив, община Пловдив и „ВиК“ – Пловдив.
повече»

БДИБР е сред номинираните във фотоконкурс „Фонтаните в България"

20.03.2017 г.
Снимката на фонтана-скулптура „Спиралата“, с която Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ участва във фотоконкурс „Фонтаните в България“ е изложена във фоайето на УАСГ като част от Националната фотоизложба, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата“.
повече»

Водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване не са замърсени-това показват резултатите от водните проби взети на 9 март

13.03.2017 г.
Резултатите от водните проби, взети на 9 март от Помпена станция за ПБВ – с. Пресека, община Златоград, събирателна шахта на кладенци № 1 и 2 и шахтов кладенец № 4 в терасата на река Върбица, землището на с. Пресека, за водоснабдяване на Златоград и с.Пресека, не показват превишаване на стандартите на анализираните показатели (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007, изм. ДВ, бр. 28 от 2013).
повече»