ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на КЗН и КРН за ИБР

Проектът на Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район е разработен с финансовата помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения", по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"
 
 
За достъп до интерактивна карта, визуализираща проект на карти на заплахата и риска за максимални води с период на повторение веднъж на 100 години, избери изображението по-долу


 

Изберете МарицаТунджа или Арда, за бърз достъп до проектите на карти на заплахата и карти на риска от наводнения по речни басейни 

    
                      Марица                                        Тунджа                                                  Арда