ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на РЗПРН за басейна на р. Арда

                                         Вариант I                                                                  Вариант II
            
 
№ по ред Речен басейн Код на РЗПРН Име на РЗПРН Вариант Общ риск на района Площ - кв. км Територии по поречието на река: По-големи населени места, които попадат в района
1 Арда ASPFR_AR_01 р.Крумовица 1 и 2 висок риск 18.86 р.Крумовица гр. Крумовград
2 Арда ASPFR_AR_02 р.Върбица-Момчилград 2 среден риск 35.51 р.Върбица гр. Момчилград, с. Груево
3 Арда ASPFR_AR_03 р.Дерменчай-Джебел 1 и 2 висок риск 25.17 р.Дерменчай гр. Джебел
4 Арда ASPFR_AR_04 р.Върбица - Извор 2 среден риск 36.46 р.Къзалач с. Едил
5 Арда ASPFR_AR_05_v1 р.Върбица-Златоград 1 висок риск 38.61 р.Върбица с. Могиляне, с. Бенковски, с. Фотиново
5 Арда ASPFR_AR_05_v2 р.Върбица-Златоград 2 висок риск 60.18 р.Върбица с. Могиляне, с. Бенковски, с. Фотиново
6 Арда ASPFR_AR_06 р.Черна-Смолян 1 и 2 висок риск 20.69 Черна река гр. Смолян
7 Арда ASPFR_AR_07 р.Маданска 1 и 2 висок риск 4.82 р.Маданска гр. Мадан
8 Арда ASPFR_AR_08 р.Арда-Рудозем 1 и 2 висок риск 8.18 р.Арда гр. Рудозем

Към обосновката