ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПОРН за консултации

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения
 
       
       
Натисни върху изображението за достъп до геобазирана информация за ИБР-НАВОДНЕНИЯ
За изтегляне на въпросника за анкетиране на институциите натиснете тук         

  
СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения 

Раздел 1Въведение - Цели и законови основания

Раздел 2Отговорности, компетентни органи и институционален анализ

Раздел 3Резюме на предварителната оценка за района за басейново
управление (кратка информация и карти с основни резултати)


Раздел 4Методология и данни

Раздел 5. Предварителна оценка на риска от наводнения

                5.1. Предварителна оценка на риска от наводнения в ИБР                      
                5.2. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Арда
                5.3. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Тунджа
                5.4. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Марица
                5.5. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Бяла

Раздел 6Информиране на обществеността и консултации

Раздел 7Трансгранична координация

Раздел 8Следващи стъпки
 

Приложения

            1. Източници на информация
            2. Карти - характеристика на района
            3. Карти - минали наводнения
            4. Карти - потенциални наводнения     
            5. Използвани методологии
            6. Снимков материал на минали наводнения
            7. Таблични приложения