Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление (2016-2021 г.)

Дата: 08 декември 2016 г., четвъртък 11:00 часа
Място: Информационен център на БДИБР
гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2
Списък с участниците в срещата 1 Mb (pdf) свали
Протокол от общественото обсъждане 1 Mb (pdf) свали
Презентация за проект на ПУРН на ИБР 5 Mb (pdf) свали
Презентация за екологична оценка на проект на ПУРН на ИБР 1 Mb (pdf) свали
Презентация за ОСВ на проект на ПУРН на ИБР 383 Kb (pdf) свали

Снимки