Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Консултации ПУРБ


За създаване на организация за актуализация на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и за разработване на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район и осигуряване на възможност за консултация с обществеността и заинтересованите страни от разработването на ПУРБ и ПУРН в съответствие с чл.168б и чл.146о от закона за водите са изготвени График и Работна програма за ПУРБ и ПУРН за Източнобеломорски район за периода 2016 -2021г. и График с МЕРКИ за консултация.
 

► ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021

►ГРАФИК С МЕРКИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ с обществеността и заинтересованите страни за разработване на ПУРН и актуализация на ПУРБ за Източнбеломорски район за периода 2016 – 2021г.

Повече подробности за изготвянето на Графика и Работната програма за ПУРБ и ПУРН и МЕРКИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ за двата плана може да прочетете ТУК.

Документите са публикувани на 22.12.2012г на интернет страницата на БД Източнобеломорски район (www.bd-ibr.org) и на Министерството на околната среда и водите (www.moew.government.bg). 


 
     СРОКЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Е ДО 22.06.2013г (6м)
 

            


Документи за изтегляне
 

График и Работна програма за ПУРБ
График и мерки за консултация с обществеността
Обяснителен текст за консултацията