Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК)

Съобщение до ГАЛЯ БОРИСОВА (ЕТ „ГАЛЯ 72 – ГАЛЯ БОРИСОВА”) и до всички заинтересовани лица

09.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
    Днес 09.04.2021г. на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че лицето ГАЛЯ БОРИСОВА (ЕТ „ГАЛЯ 72 – ГАЛЯ БОРИСОВА”), не е намерено на посочения в заявление с вх.№ РР-02-234/08.07.2020г. адрес, а именно с. Ковачево, ул. „Тридесет и четвърта” № 8, община Септември, област Пазарджик, както и на посочения телефон за връзка, и са изчерпани всички предвидени в АПК варианти на връчване
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ – ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА“ и до всички заинтересовани лица

21.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 18.12.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ – ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА“, ЕИК 115524586 не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг” № 2, ет.2, община Пазарджик, област Пазарджик,  както и че липсва  телефон за контакт и електронен адрес
повече»

Съобщение до „ХЕДА“ ООД и до всички заинтересовани лица

08.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 08.10.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ХЕДА“ ООД, ЕИК 822102528, не е потърсил кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет.2, община Пазарджик, област Пазарджик, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до „ТЕРМА- ВЕЛ“ ООД и до всички заинтересовани лица

08.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 08.10.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице   „ТЕРМА- ВЕЛ“ ООДЕИК 112585468, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. София 1517, район Подуене, ж.к. „Сухата река“, бл.85, вх. В, ет.2, ап.5, както и на  посочения  телефон за контакт
 
повече»

Съобщение до „СМС СОЛАР“ и до всички заинтересовани лица

08.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 08.10.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СМС СОЛАР“, ЕИК 200853769, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. София 1517, район Подуене, ж.к. „Сухата река“, бл.85, вх. В, ет.2, ап.5, както и че  посочения  телефон за контакт не е активен
 
повече»

Съобщение до "ДАГОН ФИШ” ЕООД и до всички заинтересовани лица

05.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 30.09.2020 г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ДАГОН ФИШ” ЕООД, ЕИК 201900741, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град София, кв. "Люлин", "Околовръстно шосе" № 725, област София, община Столична, както че няма посочен електронен адрес, факс и телефон за контакт;
повече»

Съобщение до "РОЯЛ САРД” ЕООД и до всички заинтересовани лица

05.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 30.09.2020 г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице РОЯЛ САРД” ЕООД, ЕИК 115887790, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: Област Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36, представлявано от  Славе Тодоров Тодоров, както и че няма посочен електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до ЕТ „КЕРВАНСТРОЙ“ ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.09.2020 г.
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 15.09.2020 г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КЕРВАНСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 108586096, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. Джебел, кв. „Прогрес“ № 2, община Джебел, обл. Кърджал, представлявано от  Коста Кирчев Килфанов, както и че няма посочен електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до ЕТ „РОЯЛ САРД” ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 14.09.2020 г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице РОЯЛ САРД” ЕООД, ЕИК 115887790, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: Област Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36, представлявано от  Славе Тодоров Тодоров, както и че няма посочен електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до ЕТ „МЕГАН ГРУП” ЕООД и до всички заинтересовани лица

11.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 11.08.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МЕГАН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 200142165, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр Казанлък, п. код 6100, ул. „Тюлбенска“ № 62, вх. Б, ет. 2, ап. 14, област Стара Загора, община Казанлък,
повече»

Съобщение до ЕТ „ГЮР“ ООД и до всички заинтересовани лица

11.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 11.08.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГЮР“ ООД, ЕИК 123725674, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Казанлък 6100, ул. „Шипченска епопея“ № 31, вх.В, ет.4, ап.9, област Стара Загора, община Казанлък,
повече»