ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Изпълнение на ПУРБ (2016-2021)

ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В ПУРБ - 2018 ГОДИНАВ Плана за управление на речните басейни в „Източнобеломорски район“ 2016-2021 г. (ПУРБ) е включена Програма от мерки, която е изготвена на база детайлен анализ на състоянието на показателите за качество (количество) на водите и причините за установените отклонения и която цели постигане или запазване на доброто състояние на водните тела. 

В края на 2018 година предстои докладване на изпълнението на мерките от ПУРБ пред Европейската комисия. За целите на получаване на еднотипна и позволяваща анализ информация сме разработили унифицирана форма в табличен вид, която Ви молим да попълните.За изтегляне:

Таблицата с мерки за отчитане от общините
(молим, обърнете внимание, че файлът съдържа два работни листа)
 
Таблица с мерки за отчитане от ВиК-асоциациите и неконсолидираните ВиК-оператори

Таблицата с мерки за отчитане от предприятията
 
Молим да ни изпратите попълнените таблици на електронна поща bd_plovdiv_plan@abv.bg  в срок до 15 октомври!

Експертите на БДИБР ще бъдат на разположение за уточнения и съдействие при попълването.

(публ. на 06.07.2018)
 

Отчитане на мерки в ПУРБ на ИБР (2016-2021) от институциите


Ежегодно в периода на прилагане на ПУРБ на ИБР (2016-2021 година) Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще събира информация за степента на изпълнение на мярката (планирана, стартирала, в процес на изпълнение, завършена); средства, които са заложени за изпълнение на мярката; средства, които са вложени при изпълнение на мярката до момента; източник на финансиране; стойност на определения индикатор за ключовия тип мярка (КТМ); информация за проекта (характеристики, обхват, засегнати екв. жители, големина на участъци, брой и т.н.); място на прилагане на мярката (описателно или по възможност с географски координати), като анкетира институциите.


МЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ:

Мерки за отчитане от общините на територията на област Пловдив

Мерки за отчитане от общините на територията на област Пазарджик

Мерки за отчитане от общините на територията на област Смолян

Мерки за отчитане от общините на територията на област Кърджали

Мерки за отчитане от общините на територията на област Хасково

Мерки за отчитане от общините на територията на област Стара Загора

Мерки за отчитане от общините на територията на област Ямбол

Мерки за отчитане от общините на територията на област Сливен

Мерки за отчитане от общините на територията на област Бургас

Мерки за отчитане от общините на територията на Софийска област


МЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА:

Мерки за отчитане от Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

Мерки за отчитане от Министерсто на здравеопазването (МЗ)

Мерки за отчитане от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

Мерки за отчитане от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)

Мерки за отчитане от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Мерки за отчитане от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Национална компания "Национална електрическа компания" ЕАД

Национална компания "Напоителни системи" ЕАДМЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Мерки за отчитане от индустриалните предприятия


 

Програма от мерки в ПУРБ на ИБР (2016-2021)