НОВИНИ

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

БДИБР извършва допълнителен мониторинг на подземните води в Хасково

14.04.2017 г.
Съгласно Закона за водите Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) разработва Плановете за управление на водите, издава разрешителни за водовземане и ползване на водни обекти и осъществява контрол за изпълнението на условията в издадените разрешителни. 
повече»

Експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включиха в мероприятие за зарибяване на Гребната база в град Пловдив

29.03.2017 г.
Един тон зарибителен материал от азиатски бял толстолоб беше пуснат във водите на Гребната база в града под тепетата. От днес три хиляди рибки повече ще плуват във водите водоема и ще спомагат за пречистване на водите му. Този вид риба се храни с фитопланктона във водата и не позволява влошаване на състоянието й.
  повече»

Над 200 деца участваха в Световния ден на водата в Пловдив 22-3-2017 15:48 | новини, топ новини

23.03.2017 г.

 
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева откри празника в Цар Симеоновата градина по повод днешния Световен ден на водата. Със свои творби и изпълнения в него участваха деца от пловдивски училища.
„Щастлива съм, че заедно отбелязваме празника на водата“, каза зам.-министър Колева. Тя подчерта, че е важна грижата за опазването на водата и разумното използване на ресурса.
повече»

Зам.-министър Ренета Колева ще открие в Пловдив празник за Световния ден на водата

20.03.2017 г.
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева ще открие в Пловдив хепънинг по повод 22 март – Световният ден на водата. Празникът ще е в сряда от 12.30 часа, в Цар-Симеоновата градина. Той е съвместна инициатива на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив, община Пловдив и „ВиК“ – Пловдив.
повече»

БДИБР е сред номинираните във фотоконкурс „Фонтаните в България"

20.03.2017 г.
Снимката на фонтана-скулптура „Спиралата“, с която Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ участва във фотоконкурс „Фонтаните в България“ е изложена във фоайето на УАСГ като част от Националната фотоизложба, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата“.
повече»

Водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване не са замърсени-това показват резултатите от водните проби взети на 9 март

13.03.2017 г.
Резултатите от водните проби, взети на 9 март от Помпена станция за ПБВ – с. Пресека, община Златоград, събирателна шахта на кладенци № 1 и 2 и шахтов кладенец № 4 в терасата на река Върбица, землището на с. Пресека, за водоснабдяване на Златоград и с.Пресека, не показват превишаване на стандартите на анализираните показатели (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007, изм. ДВ, бр. 28 от 2013).
повече»

БД „Източнобеломорски район” предупреди институциите в областите Кърджали и Смолян за възможно замърсяване на водите в река Върбица

09.03.2017 г.
Предупреждението е изпратено до областните управители на Кърджали и Смолян, кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, управителите на ВиК дружествата и директорите на Регионалните здравни инспекции в Смолян и Кърджали.
повече»

Водите използвани за питейно-битово водоснабдяване на Златоград и съседни населени места не са замърсени

16.02.2017 г.
Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река” и замърсяване на р. Върбица, на 8 и 9 февруари 2017 г. са взети проби за анализ на водите от р. Гюдюрска, р. Върбица  преди Златоград, преди вливане на р. Неделинска, при с. Върли дол, и преди вливането и в яз. „Студен кладенец“. 
повече»

БД „Източнобеломорски район” предупреди институциите в областите Кърджали и Смолян за възможно замърсяване на водите в река Върбица

09.02.2017 г.
Предупреждението е изпратено до областните управители на Кърджали и Смолян, кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, управителите на ВиК дружествата и директорите на Регионалните здравни инспекции в Смолян и Кърджали.
повече»

Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони!

02.02.2017 г.
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция, а България е една от първите държави, присъединили се към нея.
повече»

Фотоконкурс на тема „Фонтаните в България“

30.01.2017 г.

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ подкрепи Фотоконкурса и Националната фотоизложба  на тема „Фонтаните в България“, организирани от Българската асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата“, като по този начин стартира кампания по случай Световния ден на водата – 22 март и се включи в инициативата „Международен воден мост 2017 година“.
повече»

С Ъ О Б Щ Е Н И Е /изх. № ПО-02-258/20.01.2017/

20.01.2017 г.
Днес, 20.01.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СТОМАР ИНВЕСТ”АД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр. Пловдив 4003, Район Северен, ул. „Васил Левски” № 244, община Пловдив, област Пловдив повече»

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно изтичане срока за консултации по проект на ПУРН

13.12.2016 г.
Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл. 146с от Закона за водите, на уеб - страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” http://earbd.org/ в раздел ПУРН и на МОСВ  http://www.moew.government.bg/ е публикуван  ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
повече»

Басейнова дирекция Източнобеломорски район ще проведе обществено обсъждане

07.12.2016 г.
На 08.12.2016 г. от 11:00 часа в Информационния център на БД ИБР, адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2, ще се проведе обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район.
повече»