НОВИНИ

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

Готови са резултатите от пробите на хвостохранилището на река Ерма

21.02.2018 г.
Готови са резултатите от взетите на 25 и 29 януари проби на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“. Пробите бяха взети след сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград на „зеления“ телефон на РИОСВ - Смолян. Сигналът беше проверен от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян  и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
повече»

Река Неделинска преля. Водата в района на Неделино е негодна за пиене

14.02.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ информира за преливане на река Неделинска. За това сигнализира представител на общинската администрация.
 
Преливането е установено на две места. Едното от тях е в района на бившия военен завод по посока с. Крайна, общ. Неделино, където са залети земеделски имоти. Вторият разлив е преди вливането на река Тикленска в река Неделинска, при което са залети шахтови кладенци за питейно-битово водоснабдяване на град Неделино.
повече»

Установена е причината за замърсяването на река Тополница

08.02.2018 г.
Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от лагуна и площадка на свинекомплекса в с. Априлци в река Елшишка е причинило замърсяването на реките Тополница и Елшишка на 8 февруари.

Това е установила проверката на експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пазарджик и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик след сигнал за мъртва риба в реката, подаден от рибар в обедните часове вчера.
повече»

Експерти проверяват сигнал за бяла пяна по река Мечка

06.02.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория на ИАОС проверяват за замърсяване на река Мечка в първомайския квартал „Дебър“. Сигналът е за силно замърсена река, по която плува огромно количество миризлива бяла пяна и е подаден днес в късния следобед.
 
 
   
повече»

40 авторски фотографии на градски влажни зони изпратиха ученици на БДИБР

02.02.2018 г.
Като част от кампанията за честване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) получи 40 фотографии на градски влажни зони. Снимките са авторски и са направени от ученици от седем града. Всеки кадър представлява влажна зона в градовете или в близост до градовете, в които живеят и учат децата.
 
повече»

Ученици от Младежкия воден парламент отбелязаха Световния ден на влажните зони в Информационния център на БДИБР

02.02.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и тази година традиционно отбеляза Световния ден на влажните зони - 2 февруари, като пoсрещна в Информационния си център ученици от Младежкия воден парламент.
 
повече»

„Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“ е темата на Световния ден на влажните зони тази година

01.02.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще отбележи предстоящия Световен ден на влажните зони заедно с ученици от Младежкия воден парламент, като
ще акцентира върху темата на екопразника за 2018 г. „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.
 
В дирекцията продължават да пристигат и прекрасни снимки на градски влажни зони на ученици от страната,
от които ще бъдат изработени тематични постери.
 
повече»

Първите анализи на водите на р. Върбица при Златоград са в норма

30.01.2018 г.
Експерти от РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян  и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград.

Сигналът е получен на „зеления“ телефон на екоинспекцията на 29 януари около 13 часа.
 
повече»

Резултатите от водните проби на река Въча край Кричим не показват превишения

30.01.2018 г.
Готови са резултатите от пробовземането, извършено на 30 декември 2017 г. след сигнал за мъртва риба в река Въча.

Взетите проби от повърхностни води са анализирани по общи физикохимични показатели, пестициди и метали.
Резултатите не показват превишаване на анализираните показатели.
 
повече»

Проверяват сигнал за мъртва риба в река Върбица

29.01.2018 г.
Експерти от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район, РИОСВ - Смолян и Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян проверяват сигнал за мъртва риба в река Върбица. Сигналът е получен около 13 часа на „зеления“ телефон на екоинспекцията. 


  повече»

Резултати от първа фаза на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето” 2017/2018 г.

26.01.2018 г.
102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
 
повече»

До всички ученици

16.01.2018 г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) кани всички ученици да се включат в отбелязването на Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Всяка година се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.
 
повече»

МОСВ награди проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който БДИБР е партньор

09.11.2017 г.

Успешно реализираният проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е  партньор, беше награден с приз в категория „С грижа към природата“.

Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 
повече»

БДИБР стартира шест работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

06.11.2017 г.
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи-семинари в рамките на обучително-информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка “Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията” от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР (2016-2021) и за осъществяване на националния приоритет “Подобряване на подготвеността и реакциите на населението”.
повече»

Младежкият воден парламент ще заседава в Белово

26.10.2017 г.
Седмата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент в България (МВП) ще се проведе в Белово от 27 до 29 октомври. Тази година темата е „Пътят на водата“ и ще фокусира вниманието на участниците върху водното богатство на Рило-Родопския масив и рационалното му управление в полза на обществото.
 
повече»