НОВИНИ

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

МОСВ награди проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който БДИБР е партньор

09.11.2017 г.

Успешно реализираният проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е  партньор, беше награден с приз в категория „С грижа към природата“.

Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 
повече»

БДИБР стартира шест работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

06.11.2017 г.
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи-семинари в рамките на обучително-информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка “Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията” от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР (2016-2021) и за осъществяване на националния приоритет “Подобряване на подготвеността и реакциите на населението”.
повече»

Младежкият воден парламент ще заседава в Белово

26.10.2017 г.
Седмата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент в България (МВП) ще се проведе в Белово от 27 до 29 октомври. Тази година темата е „Пътят на водата“ и ще фокусира вниманието на участниците върху водното богатство на Рило-Родопския масив и рационалното му управление в полза на обществото.
 
повече»

Експерти на БДИБР изнесоха интерактивен урок на тема „Наводнения“ пред деца, самостоятелна форма на обучение

25.10.2017 г.
На 25 октомври 2017 година експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изнесоха открит интерактивен урок на деца между шест и десетгодишна възраст, които са записани в самостоятелна форма на образование.

Темата, върху която беше фокусиран урокът, беше тази за наводненията. 
 
повече»

С демонстрационно пробовземане и тематична беседа беше отбелязан Световният ден за мониторинг на водата

16.10.2017 г.
Световния ден за мониторинг на водата 2017 г. беше отбелязан от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,  "ВиК" ЕООД – гр. Пловдив, тридесет петокласници от иновативната паралелка на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и техните учителки.
На 16 октомври 2017 те се срещнаха на брега на Марица, където беше изнесена тематична беседа и беше извършено демонстрационно пробовземане и мониторинг на водата от реката.
повече»

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето" 2017-2018

05.10.2017 г.
МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни
болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от
МС на 12.09.2013 г.
 
повече»

Стартираха инициативите по повод Световния ден за мониторинг на водите

05.10.2017 г.
На 4 октомври 2017г. експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) се включиха в открит урок, изнесен  пред учениците  от V „д“ клас  в СУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив.
повече»

Ученици от ПГХТТ– Пловдив проведоха задължителната си годишна учебна практика в БДИБР

03.07.2017 г.
Единадесетокласници от пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника от специалност „Екология и опазване на околната среда“ проведоха задължителната си лятна практика в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
повече»

Честит Световен ден на околната среда 2017 !

05.06.2017 г.
 
Темата тази година е „Свързване на хората с  природата“. За да съхраним природата преди всичко трябва да я обичаме и да осъзнаем, че ние, хората, сме свързани и зависими от нея.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2017 със своите приятели – учениците от клуб „Млад еколог“.
                                             
повече»

Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017 г.
Празникът на Международния ден за биологично разнообразие по темата "Биоразнообразие и устойчив туризъм" е възможност за повишаване на осведомеността за важния принос на устойчивия туризъм както за икономическия растеж, така и за опазването на биологичното разнообразие.
 
повече»

БДИБР инициира посещение на Регионалната лаборатория по околна среда от ученици от Младежкия воден парламент

21.04.2017 г.

 
На 21 април 2017 г. БДИБР заведе дванадесет петокласника, членове на Младежкия воден парламент, както и техните учителки в Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
повече»

БДИБР покани 30 ученици в Природонаучния музей по повод на Деня на Земята

20.04.2017 г.
По повод на Международния ден на Земята на 20 април 2017 г.  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) покани 30 ученика от екоклуб в училище „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив в Регионалния природонаучен музей на града.
повече»