НОВИНИ

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Ученици от ПГХТТ– Пловдив проведоха задължителната си годишна учебна практика в БДИБР

03.07.2017 г.

Единадесетокласници от пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника от специалност „Екология и опазване на околната среда“ проведоха задължителната си лятна практика в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
Целта на практиката беше да се запознаят със структурата и дейността на институцията, както и задълженията, които имат експертите в различните дирекции и отдели. Пред бъдещите еколози беше изнесена лекция на тема „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021г.)“, благодарение на която учениците успяха да схванат специфичната логика на Рамковата директива за водите, Закона за водите, характеристиката на района за басейново управление, антропогенния натиск, който оказваме върху водите, оценката на състоянието им и какви мерки са подходящи, за да бъдат постигнати поставените екологични цели.

На учениците беше прожектиран и продуциран от БДИБР филм, свързан с управлението на риска от наводнения и изградената система за ранно предупреждение за риск от наводнения.

След като учениците се запознаха с детайли от „кухнята“ на управлението на водите и представиха своята визия в тази насока, им беше пожелано успешно завършване на средното образование и беше изразена надеждата, че някои от тях биха могли да станат служители в институции като БДИБР.