НОВИНИ

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017 г.
Темата за 2017 година е „Биоразнообразие и устойчив туризъм“. Разнообразието от видове, екосистеми и ландшафти привлича туризма и насърчава икономическия растеж. От своя страна, добре управляваният туристически сектор, би могъл  да помогне за намаляване на заплахите за ключовите популации на дивата природа и да запази или увеличи биоразнообразието чрез приходи от туризъм.

Празникът на Международния ден за биологично разнообразие по темата "Биоразнообразие и устойчив туризъм" е възможност за повишаване на осведомеността за важния принос на устойчивия туризъм както за икономическия растеж, така и за опазването на биологичното разнообразие.
 
Международният ден на биологичното разнообразие, 22 май, е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. На същия ден през 1992 година  ООН  приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

На празника 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за  биологично разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората. 

Повече информация за празника може да се получи тук


Официален сайт на Деня на биоразнообразието