НАЧАЛО

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Обяви

Обява с предмет:


„Извършване на проучвания и анализи на находища на минерални води в две обособени позиции, както следва:

ОП1
Провеждането на мониторинга на минералните води, чрез сезонно наблюдение и измерване на хидроложките и хидродинамичните показатели, с цел оценка на количествените и качествени характеристики на минералните води .

ОП2
Установяване на съществуването на КЕИ 4 „Вельова баня” като съоръжение от находище „Велинград- Лъджене” с извършване на хидрогеоложко проучване и изясняване техническото му състояние и възможността му за включване на ново водовземно съоръжение към експлоатационните ресурси на   находище на минерална вода – изключителна държавна собственост №17. „Велинград – Лъджене” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград.


​Документи за изтегляне:
​1. Обява на обществена поръчка по чл.20 , ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
​3. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка
4. Приложение 1 към техническата спецификация
5. Приложение 2 към техническата спецификация
6.Информация към обява
7. Документация към обявата

Протокол от 18.06.2018г. на комисия, назначена със заповед № РД-03-122/29.05.2018г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.