ПУРН

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Обучителни семинари по ПоМ

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи - семинари в рамките на обучително - информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка "Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията" от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР и за осъществяване на националния приоритет "Подобряване на подготвеността и реакциите на населението".

Целта на семинарите е разпространяване на знания и информация, както и развитие на умения за справяне в случай на наводнение. 

 
 Дата на провеждане на семинара  Населено място                 Речен басейн                                       
 07.11.2017 г.  Смолян  Арда - горно течение
 09.11.2017 г.  Кърджали  Арда - долно течение
 14.11.2017 г.  Ямбол  Тунджа
 16.11.2017 г.  Пазарджик  Марица - горно течение
 21.11.2017 г.  Хасково  Марица - долно течение
 23.11.2017 г.  Пловдив  Марица - средно течение