ПУРН

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Изпълнение на ПУРН

Отчитане на мерки в ПУРН на ИБР (2016-2021) от компетентните институции

Ежегодно в периода на прилагане на ПУРН на ИБР (2016-2021 година) Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще събира информация за степента на изпълнение на мярката (незапочнала, планирано започване, в процес на изграждане, изпълнена); средства, които са заложени за изпълнение на мярката;  източник на финансиране;  информация за проекта (характеристики, обхват, засегнати  жители, големина на участъци, брой и т.н.); място на прилагане на мярката (описателно или по възможност с географски координати), като анкетира институциите.