ПУРБ

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Изпълнение на ПУРБ (2016-2021)

Отчитане на мерки в ПУРБ на ИБР (2016-2021) от институциите


Ежегодно в периода на прилагане на ПУРБ на ИБР (2016-2021 година) Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще събира информация за степента на изпълнение на мярката (планирана, стартирала, в процес на изпълнение, завършена); средства, които са заложени за изпълнение на мярката; средства, които са вложени при изпълнение на мярката до момента; източник на финансиране; стойност на определения индикатор за ключовия тип мярка (КТМ); информация за проекта (характеристики, обхват, засегнати екв. жители, големина на участъци, брой и т.н.); място на прилагане на мярката (описателно или по възможност с географски координати), като анкетира институциите.


МЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ:

Мерки за отчитане от общините на територията на област Пловдив

Мерки за отчитане от общините на територията на област Пазарджик

Мерки за отчитане от общините на територията на област Смолян

Мерки за отчитане от общините на територията на област Кърджали

Мерки за отчитане от общините на територията на област Хасково

Мерки за отчитане от общините на територията на област Стара Загора

Мерки за отчитане от общините на територията на област Ямбол

Мерки за отчитане от общините на територията на област Сливен

Мерки за отчитане от общините на територията на област Бургас

Мерки за отчитане от общините на територията на Софийска област


МЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА:

Мерки за отчитане от Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

Мерки за отчитане от Министерсто на здравеопазването (МЗ)

Мерки за отчитане от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

Мерки за отчитане от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)

Мерки за отчитане от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Мерки за отчитане от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Национална компания "Национална електрическа компания" ЕАД

Национална компания "Напоителни системи" ЕАДМЕРКИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОТ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Мерки за отчитане от индустриалните предприятия


 

Програма от мерки в ПУРБ на ИБР (2016-2021)