Консултации

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Проект на РЗПРН

 
Консултация с обществеността в Източнобеломорски район 10.04.2013 – 10.06.2013г
 


 
В продължение на два месеца (до 10 юни 2013г) всеки, който е заинтересован от разработването на Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) за Източнобеломорски район може да изрази своето мнение по време на организираните срещи за консултация или да изпрати писмено становище.
 
СРОКЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Е ДО 10.06.2013г (2мес)
 
 
ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ:

 - по пощата: 4000 гр.Пловдив, Централна поща, ПК 307 

 - В деловодството на БД ИБР на адрес: гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” № 35 

 - по факс: 032 60 47 21

 - по имейл:  bd_plovdiv_floods@abv.bgСрещи за консултации

Към Проект на РЗПРН