НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали за екологично замърсяване на телефони: 

032/621-552
GSM: 0885 166 044


Регистър на сигналите получени на Зелен телефон актуален към 31 май 2017

 

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Списъци на Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

С П И С Ъ К
       
на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, подали декларация по чл. 12, т. 2  във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
№ по ред Име, презиме, фамилия входящ номер дата на подаване
1 2 3 4
1 Кръстина Иванова Перпериева РКИ-2-3 5.1.2009
2 Лиляна Георгиева Барганова РКИ-2-4 5.1.2009
3 Милослава Петкова Михайлова РКИ-2-6 5.1.2009
4 Катя Христова Павлова РКИ-2-8 5.1.2009
5 Марин Иванов Маринов РКИ-2-9 5.1.2009
6 Петя Василева Грозева РКИ-2-10 5.1.2009
7 Младен Василев Ангелов РКИ-2-11 5.1.2009
8 Мария Михайлова Бабукчиева РКИ-2-12 5.1.2009
9 Вълчо Христов Караджов РКИ-2-13 5.1.2009
10 Елена Георгиева Минчева РКИ-2-15 5.1.2009
11 Лушка Славчева Василева РКИ-2-18 5.1.2009
12 Антоанета Тодорова Генова РКИ-2-21 6.1.2009
13 Мария Георгиева Добрева РКИ-2-23 6.1.2009
14 Гергана Ангелова Георгиева РКИ-2-24 6.1.2009
15 Здравка Тодорова Тороманова РКИ-2-25 6.1.2009
16 Васил Димитров Узунов РКИ-2-26 6.1.2009
17 Николина Николова Стоянова РКИ-2-29 6.1.2009
18 Ася Валентинова Ангелова РКИ-2-30 6.1.2009
19 Георги Иванов Добрев РКИ-2-31 7.1.2009
20 Васил Стойчев Пашалиев РКИ-2-34 7.1.2009
21 Магдалина Димитрова Цветанова РКИ-2-35 12.1.2009
22 Петко Вълчев Георгиев РКИ-2-36 12.1.2009
23 Ели Георгиева Василева РКИ-2-37 12.1.2009
24 Наталия Олеговна Маркова РКИ-2-38 12.1.2009
25 Надежда Иванова Димитрова РКИ-2-41 12.1.2009
26 Видка Петрова Ганчева РКИ-2-43 13.1.2009
27 Николай Дончев Тодоров РКИ-2-44 13.1.2009
28 Кирил Георгиев Белански РКИ-2-46 14.1.2009
29 Анета Благоева Томова РКИ-2-49 26.1.2009
30 Ваня Трифонова Драганова РКИ-2-50 30.1.2009
31 Анна Венцеславова Гандева-Михайлова РКИ-2-51 30.5.2009
32 Дарина Василева Грозева РКИ-2-52 1.6.2009
33 Виктория Николаева Бозукова РКИ-2-56 9.11.2009
34 Мария Иванова Андонова РКИ-2-58 30.11.2009
35 Николина Ангелова Ангелчева РКИ-2-59 15.2.2010
36 Маргарита Илиева Каназирска РКИ-2-60 22.3.2010
37 Наташа Петрова Тодорова РКИ-2-61 1.4.2010
38 Янка Колева Станкова-Йорданова РКИ-2-62 2.8.2010
39 Костадинка Рангелова Иванова РКИ-2-63 11.8.2010
40 Йорданка Стоянова Георгиева РКИ-2-65 1.11.2010
41 Николина Ангелова Копринска РКИ-2-66 1.2.2011
42 Георги Николаев Велев РКИ-2-67 9.2.2011
43 Славка Стоянова Георгиева РКИ-2-68 4.4.2011
44 Ивайло Ангелов Илиев РКИ-2-69 2.5.2011
45 Желязка Калчева Георгиева РКИ-2-70 2.5.2011
46 Йорданка Николова Гърдева РКИ-2-71 2.5.2011
47 Снежанка Костадинова Обретенова РКИ-2-72 13.6.2011
48 Галя Кунева Кунева РКИ-2-73 13.6.2011
49 Цветка Георгиева Георгиева РКИ-2-74 13.6.2011
50 Соня Тодорова Велкова РКИ-2-75 13.6.2011
51 Митка Костова Дурева-Горялкова РКИ-2-76 13.6.2011
52 Анелия Миткова Хаджипетрова РКИ-2-77 16.6.2011
53 Александра Костадиновна Григорова РКИ-2-83 1.11.2011
54 Николай Стефанов Узунов РКИ-2-84 1.11.2011
55 Цветелина Ненчева Стойчева РКИ-2-86 15.11.2011
56 Савина Пенева Танева РКИ-2-88 1.12.2011
57 Маринела Илиева Петрова  РКИ-2-89 1.12.2011
58 Юлиан Цветанов Петков РКИ-2-91 1.12.2011
59 Марияна Георгиева Куталска РКИ-2-93 2.4.2012
60 Весела Василева Христова РКИ-2-95 7.5.2012
61 Радослава Неделева Петрова РКИ-2-96 3.9.2012
62 Людмил Милчев Милчев РКИ-2-97 1.10.2012
63 Ленко Иванов Пенев РКИ-2-99 12.11.2012
64 Владимир Георгиев Киричев РКИ-2-100 3.12.2012
65 Мариан Светлев Бояджиев РКИ-2-101 7.1.2013
66 Иво Митков Караасенов РКИ-2-102 8.7.2013
67 Наталия Василевна Докторова РКИ-2-103 13.11.2013
68 Светлана Крумова Крумова РКИ-2-104 14.1.2014
69 Николай Георгиев Гешев РКИ-2-105 13.3.2014
70 Анушка Атанасова Тодорова РКИ-2-106 1.4.2014
71 Аспарух Сашков Пенов РКИ-2-107 10.11.2014
72 Васил Желязков Георгиев РКИ-2-108 10.11.2014
73 Емил Янков Мандев РКИ-2-109 2.2.2015
74 Eлена Ваклинова Ваклинова РКИ-2-110 11.6.2015
75 Петко Георгиев Царев РКИ-2-111 1.7.2015
76 Недялка Иванова Николова РКИ-2-112 1.7.2015
77 Гюнеш Сабахатин Бекчи РКИ-2-113 21.7.2015
78 Даниела Николова Джукелова РКИ-2-114 1.9.2015
79 Мария Николова Калинова РКИ-2-115 25.11.2015
80 Наташа Микова Бонева РКИ-2-116 1.12.2015
81 Даниела Костадинова Трънкова РКИ-2-117 12.1.2016
82 Маргарита Володева Делчева РКИ-2-118 1.3.2016
83 Таня Василева Калекова РКИ-2-119 1.4.2016
84 Диляна Красимирова Галитова РКИ-2-120 4.4.2016
85 Ваня Велева Влахова РКИ-2-121 1.6.2016
86 Мария Илиева Кънева РКИ-2-122 18.7.2016
87 Мирослава Пенчева Пенчева РКИ-2-123 1.8.2016

 

по чл.12, т.3 от ЗПУКИ

С П И С Ъ К
       
на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, подали декларация по чл. 12, т. 3  във връзка с чл. 15 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
№ по ред Име, презиме, фамилия входящ номер дата на подаване
1 2 3 4
1 Васил Димитров Узунов РКИ-3-1 30.8.2011
2 Мария Иванова Андонова РКИ-3-2 20.12.2011
3 Видка Петрова Ганчева РКИ-3-3 9.5.2012
4 Мария Михайлова Бабукчиева РКИ-3-4 31.7.2012
5 Катя Христова Павлова РКИ-3-5 31.7.2012
6 Марин Иванов Маринов РКИ-3-6 24.8.2012
7 Виктория Николаева Бозукова РКИ-3-7 9.9.2013
8 Eлена Георгиева Минчева РКИ-3-8 25.2.2014
9 Николай Дончев Тодоров РКИ-3-9 19.12.2014
10 Eлена Георгиева Минчева РКИ-3-10 22.10.2015