НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

2010

Информация за Деня на мониторинга на водата

Информация за Деня на мониторинга на водата

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси

Няма отклонение от нормите на водата в Марица, това установиха ученици и експерти чрез полеви методи на изследване

Измерените на място показатели не показаха отклонение от нормите за добро състояние на водите, това се видя от резултатите на проведения тест.
Басейнова дирекция-Пловдив съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС и ученици от ОУ "Елин Пелин"- Пловдив взеха водни проби от река Марица.
Инициативата се организира по повод Световния ден на мониторинга на водите 18 октомври. Ученици и експерти установиха чрез полеви методи на изследване какво е състоянието на водите на река Марица.

Eксперти от Басейнова дирекция-Пловдив и ученици от ПГГС "Христо Ботев" взеха водни проби от река Чепинска

Резултатите от проведеното полево тестване на водите в река Чепинска преди и след Велинград по показателите съдържание на кислород, електропроводимост и активна реакция констатират влияние на органично замърсяване от непречистени отпадъчни води от Велинград и река Мътница. 
Те потвърждават данните от провеждания от МОСВ хидробиологичен и физикохимичен мониторинг, както и състоянието на водните тела във водосбора на р.Чепинска, определено в ПУРБ от БД-Пловдив.
Пробонабиранията бяха извършени от експерти на Басейнова дирекция-Пловдив, Регионалната лаборатория към ИАОС-Пазарджик и ученици от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград.

Изненадата на празника по повод Световния ден на мониторинга на водата дойде от малките палавници на детска градина "Радост"-Велинград с "Танца на капките"

Ученици от ПГГС "Христо Ботев"-Велинград решаваха казуси свързани с опазване водите на язовир Батак и река Чепинска

Началник отдел "Контрол" инж. Вълчо Караджов отговори на различни запитвания във връзка с ползването на минералната вода, разрешителни за ползване и въпроси за Чепинската баня

Г-жа Ключкова благодари за дадените от експертите на Басейнова дирекция отговори на въпроси поставени от инициативния комитет "Да поработим за Велинград"