НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали за екологично замърсяване на телефони: 

032/621-552
GSM: 0885 166 044


Регистър на сигналите получени на Зелен телефон актуален към 31 май 2017

 

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

2009

Информация за Деня на мониторинга на водата

Информация за Деня на мониторинга на водата

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

Изследване на реката в Хисаря при моста на Бешбунар

Ученици от 9 клас на СОУ "Христо Смирненски" град Хисаря и експерти от Басейнова дирекция Пловдив заедно с Регионалната лаборатория към ИАОС взеха водни проби при моста на Бешбунар под ресторант "Орфей". Полевата проба показа ниско съдържание на разтворен кислород. Експертите запознаха учениците, как и защото трябва да се прави мониторинг на водите, а инж. Пенка Ганева-зам.-кмет на община Хисаря обясни какви мерки са предприети за да се реши проблема със заустването на водите. В ход е строителството на пречиствателна станция, както и това, че община Хисаря има проектна готовност за изграждане на канализация.