НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

2010

Информация за Световния Ден на Околната среда - 2010

Информация за Световния Ден на Околната среда - 2010

Световният ден на околната среда 2010 е посветен на неотложната нужда от по-добро управление на световното богатство от многообразни видове и екосистеми. Въпреки обнадеждаващите резултати от превантивните усилия по света, видовете продължават да изчезват с най-високото темпо, познато в геологичната история и това все повече се свързва с човешката дейност.
С обединителния призив: „Многообразни Видове, Една Планета, Едно Бъдеще ”Световният ден на околната среда"- 2010 се стреми да мобилизира повече от всякога хора с широк обсег на дейности, фокусирани върху запазването на биологичното разнообразие – от дейности в училище за засаждане на дръвчета до почистване на зелените площи в общините, пътувания за наблюдения на птици, изложби, национални зелени кампании и много други.
Световен домакин на празненствата за Световния ден на околната среда на 5 юни 2010 е Руанда, в Африка. От Европа до Централна Азия националните правителства и местните самоуправления, Организацията на Обединените нации, корпорациите и други структури планират вълнуващи инициативи, фокусирани в регионалните центрове – Баку (Азърбайджан), Женева (Швейцария), Генуа ( Италия) и други.
 
 

Конкурс „Аз и Природата”


По повод Световния ден на Околната среда -5 юни, ученици от Шесто ОУ „Иван Вазов” – Смолян , показаха свето отношение към природата чрез красиви рисунки в рамките на обявения от БД-Пловдив конкурс „Аз и Природата” . Младите художници бяха поздравени от експерти на Басейнова дирекция – Пловдив, които проведоха с тях образователна дискусия на тема „Една планета-едно бъдеще”. 

Работен план за възстановяване на влажните зони и биологичното разнообразие, подготвят експерти от дирекцията и френски студенти

 
Eксперти от БД-Пловдив съвместно с френски студенти от университета в гр.Перпинян започнаха проучване на бивши кариери за инертни материали, пресушени блата и коригирани участъци от р.Тунджа на територията на община Сливен с което стартираха кампанията за отбелязване на Световния ден на околната среа-5 юни. 
В рамките на 3 месеца френските студенти ще подготвят работен план за изпълнение на предвидените мерки в ПУРБ за възстановяване на влажните зони и биологичното разнообразие в тези силно засегнати от антропогенна дейност участъци. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от френските студенти при подготовката на работен план за изпълнение на предвидените мерки в ПУРБ.