НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

2012

Информация за Световния ден на водта 2012


СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2012
„ЧИСТА ВОДА И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 
Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. 
Населението на Земята днес е 7 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда. Статистиката сочи, де всеки от нас приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна. За производство на 1 килограм говеждо месо са необходими 15 000 литра вода, докато за създаването на 1 килограм пшеница се използват едва 1500 литра. 
Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде. През 2012 г. Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.
Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства. В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.
Защо водата е ключ към обезпечаването на прехраната?
Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.
Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.
Непостоянните валежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации. 
Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.
Воден отпечатък
Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване. 
Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н. Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.
Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващия се сектор за производство на храна: средногодишният добив на риба от аквакултури на глава от населението се е увеличил с една средна ставка от 6,6% на година между 1970 и 2008 година. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажни зони, езера и устия на реки и са изключително важни потребители на вода. 
Това прави водата изключително важна при отчитане на водния отпечатък при производството на продукти от животински произход.

Документи за изтегляне
 
   
Викторина    
Интерактивна игра    
Стикери за играта    

 
Инициатив по повод на празника
 
22-03-2012, Пловдив

Деца от различни училища и детски градини имаха възможност да покажат своя талант на отворената сцена на централния площад заедно с талисманите на празника на водата "Капчо" и "Капка". 
Докато ученици от у-ще ОУ "Елин Пелин" и СОУ "Свети Патриарх Евтимий" изследваха качеството на водата на река Марица и показваха чрез различни опити нейните свойства, Младежкият воден парламент раздаваше на присъстващите пловдивчани информационни материали свързване с опазването на водите.

 
 
 


22-03-2012,
Чавдар, местността “Света Петка” 
открит урок с ученици от Челопеч и Чавдар 


В инициативата се включиха екоклубовете от училищата в Челопеч и Чавдар. Експертите на Басейнова дирекция Пловдив запознаха учениците със състоянието и качеството на водните ресурси на планетата и в България. Те представиха основните проблеми с водоизточниците и отношението на човека към това природно благо.
Урокът продължи с дискусия. Членовете на двата училищни клуба задаваха въпроси, свързани с опазването и съхраняването на водните ресурси на планетата. В същото време в комплекса празнуваха първа пролет учениците от началния курс на училището в Чавдар. С голямо въодушевление малчуганите търкулнаха пролетните питки за здраве.
Събитието беше организирано от Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий”с подкрепата на "Челопеч майнинг" ЕАД

  
 


21-03-2012, Челопеч, 21-03-2012
Атанаска Тунтова взе участие в организираната от "Челопеч майнинг" ЕАД дискусия с възпитаници на училища от Челопеч и Чавдар на тема на  „Безценният природен ресурс – водата”. Гости на събитието бяха още мениджърите „Човешки ресурси” към „Дънди Прешъс Металс” на Намибия и Армения.

 


21-03-2012, ОУ "Елин Пелин"-Пловдив

 

 
По повод Световния ден на водата, експерти на Басейнова дирекция-П
ловдив се срещнаха с учениците от клуб "Екознайко" при ОУ "Елин П
елин"-Пловдив. С интерес младите еколози се включиха в специално подгетвената  от експертите тематична интерактивна игра свързана с тазгодишната тема на Световния ден на водата  „Чиста вода и безопасност на храните”  
20-03-2012
Млади еколози от седем училища в Пазарджишка област се присъединиха към Младежкия воден парламент
Това стана по време на организираната от РИОСВ-Пазар
джик и Басейнова дирекция-Пловдив, по повод на Световния ден на водата, дискусия на тема „Водата е живот, но понякога и природно бедствие”.