НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

2011

Информация за Световния ден на водта

 
Целта на Световния Ден на водата 2011 е международно фокусиране върху въздействието от бързото нарастване на градското население, индустриализацията и неустановеността, породена от измененията на климата, конфликтите и естествените природни бедствия върху градските водоснабдителни и канализационни системи и преминава под мотото: “ВОДА ЗА ГРАДОВЕТЕ: да отговорим на градското предизвикателство”.
Международният Световен ден на водата се чества ежегодно на 22 март с цел фокусиране на вниманието към важността на прясната вода и насърчаване на устойчиво управление на ресурсите на прясна вода.
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на специфични аспекти на пресните води.

Международна конференция "Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа" 


 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив съвместно с Министерство на околната среда и водите, френската Агенция по водите 
«Артоа-Пикарди», Мрежата на басейновите организации от централна и източна Европа (CEENBO) и Международния офис по водите, Франция организира международна конференция, посветена на Световния ден на водата - 22 март и 10-годишнината на Рамковата директива по водите на тема: „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”. 
Конференцията ще с
е проведе на 21, 22 и 23 март 2011 г. в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”, ул..  „Златю Бояджиев” № 2.
Целта на форума е обмяна на опит и добри практики в интегрираното управлението на водите, прилагането на успешни мерки и практики за подобряване състоянието им, проблеми и предизвикателства пред управлението на водите в усл
овията на изменение на климата, добри примери за сътрудничество между органите за речно басейново управление и международно сътрудничество, както и дискусия за важните теми, свързани с водите в региона и в световен мащаб. Конференцията е първа среща в Европа в процеса на подготовка на Световния форум за водата Марсилия 2012, Франция.