Контролна дейност

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Доклад по чл.48,ал.1,т.12

Форма на доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни

Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение до 31 март на  следващата отчетна година да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

За улеснение на водоползвателите Басейнова дирекция Пловдив предоставя форма на доклад с указания.

Форма на доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни