Разрешителни

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2018

22.05.2018 г.
22.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в напоителен канал (бивш) в ПИ с идентификатор 78080.67.229 в землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

22.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - чрез един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на имот № 012097, местност "Пясъците" в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, област Пловдив


18.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Тунджа, землище гр. Ямбол

18.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с 35167.505.8870 ,гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

17.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.503.507 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Златишка,землище на гр.Златица,община Златица,област София 

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - чрез 7 бр. ШК,гр. Павел баня и с. Виден,община Павел баня, област Стара Загора

09.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Домлянска (Свеженска река),землището на село Домлян, Община Карлово, Област Пловдив

09.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Хасковска,гр.Хасково

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - w УПИ XI общ., кв. 48 ,с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол

09.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - безименно дере, ляв приток на река Неделинска,гр.Неделино,област Смолян

04.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река,zемлище на гр.Шипка,oбщина Казанлък ,oбласт Стара Загора

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Мерата”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лозята”, с. Ръжево, община Калояново, област Пловдив 

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656 на кв. 16 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, област Пазарджик

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Полук Тарла”, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив 

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 78080.122.186 п, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.506.1285 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Комсала”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив и съоръжения

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Стари лозя” ,с. Костиево, община Марица, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 78029.317.6 ,с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Асар дере,с.Караманци, Община  Минерални бани, Област Хасково 

03.05.2018
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лаката”, по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

03.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - каптирани извори „Скарата 2” /глава (майка) № 1 и глава (майка) № 2 на „Скарата 2”,гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

03.05.2018
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Река Очушница,село Очуша, Община Костенец, Област София

03.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в дере ПИ 47086.501.795,с.Маноле,община Марица, област Пловдив

03.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Асеновска,​землище гр. Сливен