Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2018

20.08.2018 г.
20.08.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „Селското дере”,с. Павелско,   
Община Чепеларе, област Смолян


15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Чукурлука”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.507.347 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.506.1285 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 023032, местност „Казлача”, землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик

15.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - w ПИ с идентификатор 05952.82.50 по КККР на с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол

15.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 67338.603.400, по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

13.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Славкова черника”, в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

13.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере, десен приток на река Широколъшка, село Стойките, община Смолян, област Смолян

13.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кабата”, с. Брестник, община Родопи, област Пловдив 

10.08.2018
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

08.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кошовете”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тунджа, землище гр. Павел баня, Община Павел баня, Област Стара Загора

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тунджа,землище град Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора 

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Тунджа ,землище град Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора

07.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Върбака”,  с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

07.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Тепе баир”,  землище на с. Борино, община Борино, област Смолян

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.5185,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.9912 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.9600 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.5033 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПС „Ябълково”, с. Ябълково и с. Сталево, община Димитровград, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - ПС „Източна зона”,с. Подкрепа и с. Стамболийски, община Хасково, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПС „Узунджово II”,. Узунджово, община Хасково, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Сазлийка, гр. ​Гълъбово, Община Гълъбово, Област Стара Загора